Zásady ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů, práva a zásady, na které máte nárok v souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů):

 

Správce webu a vašich osobních údajů:

Jmenuji se Gita Feichtingerová a jako správce spravuji všechny vaše osobní údaje, které na mé stránce zanecháte.

IČO: 05191777
Sídlo: Družstevní 87, Luhačovice, 763 26. 

Kontaktní údaje

Telefon: +420 773 480 128
E-mail: info@gitafeichtinger.cz

 

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce webu www.gitafeichtinger.cz a vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou a především pak zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.Tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu – především vašeho zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním tuto informační povinnost ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů. Umožním a budu vás plně podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a možné účely zpracování:

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte vy sami. Dále pak datum a čas přístupu na mou webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžu také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívujete. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu maximálního soukromí anonymizované, a proto je nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Vaše osobní údaje zpracovávám především z důvodů, vedoucí k naplnění těchto účelů:

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Jedná se o údaje v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mail, vaše fakturační údaje a dále pak údaje, které zadáte v poptávce.

Vedení účetnictví
Vaše osobní údaje (fakturační údaje) které jsou nezbytné pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Cookies
Při procházení mého webu zaznamenávám vaši IP adresu. Tyto cookies používám pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení webových stránek
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Zároveň jsem přijala veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní identifikační údaje zásadně neprodávám, nevyměňuji ani jinak nepřevádím třetím stranám. Výjimkou jsou důvěryhodné třetí strany, které zajišťují provoz mých webových stránek nebo asistují při mém podnikání. Tyto informace jsou vždy označeny za důvěrné.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte nárok na využití svých práv. Pokud budete chtít těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím mého e-mailu: info@gitafeichtinger.cz. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli požádat o informace ohledně toho, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a z jakých důvodů. Veškeré informace pravdivě doložím v rámci 30-denní lhůty.

Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné, máte právo na změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování údajů můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše údaje nepřesně či nezákonně. Omezit můžete také rozsah osobních údajů či účelů zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít práva na přístup –informace dodám v elektronické podobě do 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

V tomto případě dojde k vymazání veškerých vašich osobní údaje z mého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz si vyhrazuji lhůtu 30 dní.

V případech vázaných zákonnou povinností (např. evidence vystavených daňových dokladů ve lhůtě stanovené zákonem). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu opět informovat elektronickou formou.

 

Stížnost na Úřadě na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud budete mít toto podezření, ráda se s vámi pobavím abych mohla zajistit nápravu.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i osoby, kteří budou případně pro mě zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost za všech okolností jak o osobních údajích, tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Mlčenlivost přitom trvá i po ukončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 10.08.2020

Přejít nahoru